Taizé - Biblická čtení na každý den

Public RSS Widgets

  • pá, 22. října
  • Ježíš se takto modlil za své učedníky: Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. (J 17,6-11)


Powered by Web RSS