• Interview met Pieter Raaijmakers
 • Interview met diaken Pieter Raaijmakers. door Marianne du Maine. Pieter Raaijmakers is al twintig jaar verbonden aan de St. Petrusparochie. Hij is ruim dertig jaar getrouwd met Rieky Nuijen, woont op het Oventje in Zeeland en samen hebben ze vier kinderen: drie dochters en een zoon. Wat betekent voor jou het vaderschap? Het heeft even geduurd eer Pieter een gezin wilde stichten. Maar toen hij eenmaal ‘om’ was wilde hij graag een groot gezin. Hij geniet daar enorm van
  Wednesday, January 11, 2017

 • Homilie mgr. Liessen in Rome
 • Homilie mgr. Liessen in Rome 17 november 2016. n.a.v. Lk. 15, 1-33.11-32. De homilie bij dit evangelie, broeders en zusters, wil ik graag beginnen met een kort verhaal., dat zich al wat langer geleden heeft afgespeeld, in de 60-er jaren van de vorige eeuw. In een klein Amerikaans stadje aan de oever van de grote meren stond een staalfabriek. Het stadje was bekend om zijn lawaai. Dag en nacht draaiden daar de machines door. Er waren grote pneumatische hamers bij, die de massa’s
  Wednesday, November 30, 2016

 • Voltooid leven; mgr. de Korte
 • Voltooid leven Het beeld van het christendom in het algemeen en van het katholicisme in het bijzonder is bij veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook voor de discussie rond euthanasie en, meer recent, voltooid leven. Het is echter van belang te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen negatieve maar een positieve insteek heeft. De Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben ons bestaan
  Wednesday, November 30, 2016

 • Een nieuwe rubriek
 • Op deze site vindt u een keur aan verhalen, artikelen en gedichten, allemaal teksten die spreken over of vanuit ons geloof. Wij hopen dat we u er een plezier mee doen.
  Thursday, October 27, 2016

Powered by Web RSS